Porkannevan turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistaminen ja ympäristöluvan nro 39/07/2 raukeaminen, Kärsämäki

Kuulutukset | Julkaistu: 15.7.2020

9299_2019_ILMOITUS hakemuskuulutuksesta Kärsämäki

Nähtävillä 15.7.–4.9.2020