PUISTOALUEIDEN JA TAAJAMAMETSIEN KATSELMUKSET KAAVA-ALUEELLA

Tiedote | Julkaistu: 10.5.2019

Kärsämäen kunnan kaikkiin metsiin ollaan laatimassa uudet metsäsuunnitelmat ja samassa yhteydessä suunnitellaan myös taajamametsien ja puistoalueiden hoidon suunnitelmia.

Metsäsuunnitelmien, taajamametsien ja puistoalueiden suunnittelutyön ja toimenpide-ehdotukset suorittaa Metsäsuunnittelu Hollanti Oy. Suunnitelmien pohjaksi Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n suunnittelijat suorittavat maastokatselmuksia Kärsämäen taajamassa olevilla puisto- ja metsäalueilla tonttien läheisyydessä lähiviikkojen aikana.

 

Lisätietoja antavat:
Kärsämäen kunta: rakennusmestari Esko Hämäläinen, puh: 044 445 6841, esko.hamalainen@karsamaki.fi

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy: metsäasiantuntija Jaakko Heilala, puh. 050 501 1523, jaakko.heilala@msh.fi