Pyhäjärven Kokkopetäikön tuulivoimapuisto, kysely sosiaalisista vaikutuksista

Tiedote | Julkaistu: 14.11.2022

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pohjois-Pohjanmaalle, Pyhäjärven kaupungin luoteisosaan Kokkopetäikön ympäristöön. Alue rajautuu lännestä Haapajärven ja pohjoisesta Kärsämäen kuntarajaan.

Kokkopetäikön alueelle suunnitellaan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 6–10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden enimmillään 320 metriä. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), jossa tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 8 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan viittä eri alustavaa vaihtoehtoa (VE):

  • VEA: Siirto maakaapelilla Haapajärvellä sijaitsevalle sähköasemalle
  • VEB: Siirto maakaapelilla Pyhäjärvellä sijaitsevalle sähköasemalle
  • VEC: Liittyminen maakaapelilla hankealueen eteläpuolella olemassa olevaan sähkölinjaan
  • VED: Liittyminen maakaapelilla hankealueen pohjoispuolelle suunniteltuun erilliseen sähkölinjaan hankealueen pohjoispuolella
  • VE-E: Liittyminen maakaapelilla hankealueen pohjoispuolelle suunniteltuun erilliseen sähkölinjaan hankealueen itäpuolella.

Hankealueen pohjoispuolelle suunnitellun sähkölinjan ympäristövaikutukset tullaan selvittämään asianmukaisesti myöhemmässä erillisessä YVA-menettelyssä.

Kartta hankealueesta ja vaihtoehdoista nähtävillä: https://paikkatieto.sweco.fi/kysely/kokkop/yva_kysely_kartta.pdf

YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan menettely tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-selostus, jossa arvioinnin tulokset ovat esillä, on tulossa julkisesti nähtäville vuoden 2023 alussa.

YVA-menettelyyn liittyy kysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä hankkeesta. Kyselyyn pääset tästä linkistä: https://zef.fi/s/63x7uja3/

Mikäli et pysty vastaamaan netissä, paperilomakkeen valmiiksi maksettuine paperikuorineen voi pyytää YVA-konsultilta (suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. 050 316 0090).

Kyselyn vastausaikaa on 3.12.2022 saakka. Kyselyyn saavat vastata kaikki, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä. Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, että yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:

Hankevastaava Infinergies Finland Oy,

Projektisuunnittelija Sirkku Kosamo (sirkku.kosamo@infinergies.com,  puh. 044 972 3443) sekä

Hankekehitysjohtaja Annika Reichel (annika.reichel@infinergies.com,  puh. 041 3155 384)

YVA-konsultti Sweco Infra&Rail,

projektipäällikkö Pekka Lähde (pekka.lahde@sweco.fi, puh. 050 329 4346)

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse, mikäli tavoittelet puhelimella eikä soittohetkellä ole mahdollista vastata, soitetaan sinulle jossain vaiheessa takaisin.