Rihmolantien perusparannus on aloitettu

Tiedote | Julkaistu: 11.8.2021

KÄRSÄMÄEN KUNTA                                                  TIEDOTE
Tekninen toimisto                                                     11.8.2021
86710 Kärsämäki

 

 RIHMOLANTIEN PERUSPARANNUS ON ALOITETTU

 

Rihmolantien perusparannus on aloitettu vanhojen asfalttien poistamisella ja rakennekerrosten parantamisella. Perusparannuksessa tien molemmille puolille asennetaan sadevesiviemäröinti ja sadevesikaivot, joihin yhdistetään myös tonteilta tulevat salaoja- ja sadevesiputket. Rakennekerrosten tasauksen ja tiivistyksen jälkeen koko tie päällystetään asfaltilla. Tien reuna-alueet muotoillaan ja kylvetään nurmikkoalueiksi.
Työt valmistuvat tämän syksyn aikana.

Tien perusparannuksen aikana tien käyttäjille aiheutuu ajoittain haittaa perusparannustöistä. Kiinteistöille kulkemiseen pyritään pitämään kulkuyhteys aina käytössä jostakin suunnasta tietä. Tien käyttäjiltä ja kiinteistöjen omistajilta toivotaan ymmärrystä tien parantamisen aikana tapahtuvista häiriöistä.

Lisätietoja antaa:

Kärsämäen kunta:
rakennusmestari Esko Hämäläinen, puh: 044 445 6841, esko.hamalainen@karsamaki.fi