Sopimusmuutosilmoitus

Sivistysosaston ilmoitukset | Julkaistu: 16.6.2022

Kärsämäen kunta ilmoittaa hankintasopimuksen muutoksesta ennalta arvaamattomien olosuhteiden muutoksien johdosta. Muutos ei vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen ja eikä hinta nouse enempää kuin 50 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Opetustoimen kuljetusten, linja-autoliikenteellä hoidettavien, sopimukseen (1.9.2021) on lisätty indeksiehto, jossa hintoja tarkastettaan elokuussa 2022 kesäkuun indeksin ja tammikuussa 2023 joulukuun indeksin mukaan, kuljetuskorvausta tällöin korotetaan tai alennetaan.
Sopimusmuutoksen syynä on maailmanmarkkinahintojen muutos, polttoainekustannusten nousu.

Opetustoimen lautakunnan päätös (13.06.2022 § 53) on luettavissa kunnan verkkosivuilla www.karsamaki.fi.