Kärsämäen kunta haluaa varmistaa, että kunnassa tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat mahdollisimman laadukkaita. Nämä palvelut tuottaa Kärsämäellä Terveystalo. Kunta järjestää nyt palautekyselyn, jonka tavoitteena on kuulla palveluja käyttävien kuntalaisten kokemuksia. Tahdomme kuulla, oletteko olleet palveluihin tyytyväisiä.

Kysely toteutetaan ajanjaksolla 25.4.-16.5., kaikkia tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Kysely kohdistetaan terveyskeskuksen terveyspalvelujen, vanhusten asumispalvelujen ja kotihoidon palvelujen asiakkaille.

Kyselylomakkeet jaetaan kaikille em ajanjaksolla palveluja käyttäville kuntalaisille. Kyselyyn on mahdollista vastata myös sähköisesti.