SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTA

Tiedote | Julkaistu: 13.5.2022

TERVEYSTALO KUNTATURVA OY/KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS tiedottaa

Suolistosyövän seulonta on osa kotikunnan terveydenhuoltoa ja seulontatesti on maksuton.

Suolistosyövän seulonnan kohderyhmä ovat 56−74 -vuotiaat, koska suolistosyöpä on yleisin tässä ikäryhmässä.

Seulontakutsu lähetetään kahden vuoden välein. Seulonta pitää toistaa säännöllisesti, koska yksi testi kertoo vain sen hetkisen tilanteen.

SEULONTATESTI

Seulontaan kutsuttavat saavat postitse kutsun, näytteenottovälineen ja tarkat ohjeet näytteen ottamisesta.

Suolistosyövän seulonnassa käytettävän testin nimi on FIT. Se on immunokemiallinen testi, jolla etsitään piilevää verta ulosteesta.

SEULONTATESTIN TULOS

Seulontatestin tulos lähetetään seulontaan osallistuneelle postitse noin kuukauden kuluessa näytteen palauttamisesta. Tulos voi olla negatiivinen tai positiivinen. Negatiivinen eli normaali tulos tarkoittaa, että näytteessä ei havaittu verta. Positiivinen tulos tarkoittaa sitä, että seulontanäytteestä löytyi verta.

Seulonnan avulla voidaan havaita myös polyyppeja, jotka eivät ole syöpiä, mutta joista osa voi kehittyä syöviksi. Polyypit voidaan poistaa, jolloin syöpää ei kehity. Täten seulonnalla voidaan myös ehkäistä syöpää.

TIESITKÖ

Piilevä veri voidaan havaita ulosteesta. Näin tauti voidaan löytää varhaisessa vaiheessa ja hoitaa ennen kuin syöpä pääsee kehittymään pitkälle.

Näyte postitetaan tutkittavaksi seulontakeskukseen paketista löytyvässä pahvikuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Seulontakeskus tutkii näytteen laboratoriossa.

Yli yhdeksällä kymmenestä tulos on normaali, jolloin tulos ei anna aihetta tarkemmille tutkimuksille. Kutsu seulontaan tulee kahden vuoden välein 74-vuotiaaksi asti.