Suomen tuulivoimakuntien verkoston kannanotto: Tuulivoiman kiinteistöveron hyödynnettävä täysimääräisesti kuntaa

Tiedote | Julkaistu: 7.12.2023

Kannanotto_kiinteistöverot

Suomen tuulivoimakuntien verkosto näkee välttämättömänä pitää tuulivoiman kiinteistöverot sijaintikuntien täysimääräisenä hyötynä. Verojen huomioiminen kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmään pysäyttäisi tuulivoimarakentamisen Suomessa. Tuulivoimarakentamisen ja ennen kaikkea edullisen ja puhtaan sähköntarjonnan myötä Suomeen on sijoittumassa useiden miljardien edestä uusia teollisuushankkeita. Kiinteistöverot ovat kuntien merkittävin motivaatio tehdä tuulivoiman
sijoittumisen mahdollistavia kaavoja. Jos kunnilta viedään motivaatio kaavoittaa tuulivoimaa, luovutaan samalla valtavien investointien tavoittelusta. Tämä on täysin ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteita rakentaa uudesta puhtaasta teollisuudesta Suomen uutta kivijalkaa. Yksittäisellä pienelle kunnalle voimalaitoksen kiinteistöverojen tuoma hyöty on suuri, mutta valtionosuusjärjestelmän kokoluokassa jaettavan potin merkitys kunnille olisi vähäinen