Tarjouspyyntö, Kärsämäen taajaman oikeusvaikutteisen yleis- ja asemakaavan päivittäminen ja laajentaminen

Tiedote | Julkaistu: 6.9.2023

TARJOUSPYYNTÖ

Kärsämäen kunta pyytää tarjouksia Kärsämäen taajaman asema- ja yleiskaavan päivityksen ja laajentamisen laatimisesta.

Kaavat laaditaan oikeusvaikutteisiksi.
Kärsämäen kunnan yleiskaavan laajennusalue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella Nelostien ja Juurusojan välisellä alueella, jonka laajuus on noin 9 km2. Kaavaa tulee tarkastella mm. teollisuus- ja liikerakentamisen, liikennealueiden ja tonttien sijoittumisen näkökulmasta.

Kärsämäen kunnan asemakaavan päivitys kohdistuu pääosin teollisuusalueelle ja laajennus sen pohjois- ja itäpuolelle sekä laajennus Puusaarentien etelä- ja pohjoispuolelle. Asemakaavoitettava alue noin 2,2 km2.

Tarjouspyyntö on julkaistu 6.9.2023 Kärsämäen kunnan verkkosivuilla www.karsamaki.fi