Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, kuulutus: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutukset | Julkaistu: 2.11.2020