TIEKUNNAT JA YKSITYISTIET, Kesäkunnossapitoavustukset

Tiedote | Julkaistu: 23.6.2022

Avustusta voi hakea kaikille asutuille yli 200 m pitkille teille. Kunnossapidolla tarkoitetaan seuraavia toimenpiteitä: sorastus /sepelöinti, ojien kunnostus, rumpujen kunnostus, siltojen kunnostus.

Maksuluokat
I-luokka: Avustus 250,00 eur/km
Tiet, joilla on huomattavasti liikennettä sekä runsaasti asutusta tai huomattava läpikulkuliikenne.
II-luokka: Avustus 180,00 eur/km
Tiet, joilla on vähintään kaksi taloutta ja kohtalainen liikenne
III-luokka: Avustus 120,00 eur/km

Tiet, joilla on ainoastaan yksi talous eikä juuri muuta liikennettä
Avustusta maksetaan kunnossapidosta aiheutunutta maksettua laskua vastaan tai omana työnä hyväksytysti suoritetun materiaalitoimituksen mukaisiin kustannuksiin. Avustuksien hakuaika on vuosittain kesäkuusta marraskuun loppuun.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti www.akkuna.fi. Tulostettava lomake löytyy kunnan
nettisivulta www.karsamaki.fi kohdasta lomakkeet/Muut lomakkeet/Tieavustushakemus.
Lisätietoja teknisestä toimistosta p. 044 4456 842 tai 044 4456 841