TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKAKUNNALLA TYÖSKENTELEVILLE

Tiedote | Julkaistu: 26.9.2019

TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKAKUNNALLA TYÖSKENTELEVILLE

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville. Alla on määritelty tarkemmat kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Hakuaika päättyy 31.10.2019.

Lomakkeita tuen hakemiseksi saa kunnan asiointipisteestä (Haapajärventie 1) ja sen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta osoitteesta http://www.karsamaki.fi/lomakkeet


TYÖMATKATUEN MYÖNTÄMISEHDOT

 

  1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.

 

  1. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.

 

  1. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.

 

  1. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Vuonna 2019 tuki myönnetään vuoden 2018 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon.

 

  1. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa.

 

  1. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.

 

  1. Tuki on sen saajalle veronalaista tuloa.

 

Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, kunnanjohtaja, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804.

 

Tulosta työmatkatuki hakemus tästä