Työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville

Tiedote | Julkaistu: 5.10.2021

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville. Alla on määritelty kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Hakuaika päättyy 28.10.2021.

Lomakkeita tuen hakemiseksi saa kunnan asiointipisteestä (Haapajärventie 1) ja sen voi myös tulostaa tästä: Työmatkatuki hakemus 2021

TYÖMATKATUEN MYÖNTÄMISEHDOT

  1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.
  2. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.
  3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.
  4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Vuonna 2021 tuki myönnetään vuoden 2020 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon.
  5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa.
  6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.
  7. Tuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, kunnanjohtaja, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI, tai suojattuna sähköpostina menemällä sivulle www.turvaposti.fi kirjoita kenttään ”lähetä turvapostia vastaanottajalle” vastaanottajan sähköpostiosoite karsamaen.kunta@karsamaki.fi  ja klikkaa ”lähetä”, seuraa sivuston antamia ohjeita. Huom. lähetys on kuitattava lopuksi omasta sähköpostiosoitteestasi.  Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri puh. 044-445 6804.