TYÖMATKATUKI 2022

Tiedote | Julkaistu: 6.10.2022

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnnalla työskenteleville. Alla on määritelty kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Hakuaika päättyy 31.10.2022.
Lomake tuen hakemiseksi löytyy osoitteesta www.akkuna.fi

TYÖMATKATUEN MYÖNTÄMISEHDOT

1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla
työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.

2. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.

3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.

4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Vuonna 2022 tuki myönnetään vuoden 2021 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon.

5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa.

6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.

7. Tuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Hakemus on avoinna osoitteessa www.akkuna.fi 1.10.-31.10.2022, myös liitteet voi skannata Akkunan kautta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkolomaketta, voit tulostaa lomakkeen Kärsämäen kunnan nettisivuilta www.karsamaki.fi – lomakkeet ja toimittaa sen Asiointipisteeseen Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804