Uposenmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma nähtävillä

Kuulutukset | Julkaistu: 6.9.2023

Kuulutus YVA-ohjelma Pyhäjärvi, Haapajärvi, Uponen_saavutettava (1)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 6.9.2023–6.10.2023 välisen ajan Pyhäjärven, Haapajärven ja Kiuruveden kaupunkien sekä Kärsämäen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa: www.ymparisto.fi/uposenmaentuulivoimaYVA

Infinergies Finland Oy suunnittelee Uposenmäen tuulivoimahanketta Pyhäjärven kaupungissa. Hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin pohjoisosassa rajautuen Kärsämäen kuntarajaan pohjoisessa.
Etäisyys hankealueen rajalta Pyhäjärven keskustaan on noin 17 kilometriä, Kärsämäen keskustaan
noin 15 km, Haapajärven keskustaan noin 30 kilometriä ja Kiuruveden keskustaan noin 35 kilometriä.
Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 21 uuden tuulivoimalan rakentamista (VE1). Yhden
tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja voimaloiden kokonaisteho enintään 210 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 2160 hehtaaria.