Yhteysviranomaisen lausunto Pyhäjärven Kokkopetäikön tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 2.5.2022

Saavutettava YVA-suunnitelmalausunto Pyhäjärven Kokkopetäikkö (1)