Yhteysviranomaisen lausunto Uposenmäen YVA-ohjelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 7.11.2023

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto Uposenmäen YVA-ohjelmasta (pdf)

Lausunto lisätään myös hankkeen YVA-sivuille www.ymparisto.fi/uposenmaentuulivoimaYVA