Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Hautakankaan 400 + 110 kV voimajohtohanke, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki

Kuulutukset | Julkaistu: 25.8.2023

Arviointiohjelmalausunto Hautakankaan voimajohtohankkeesta

Liite1 Hautakankaan voimajohtohanke lausunnot ja mielipiteet

Hankkeen nimi ja sijainti
Hautakankaan 400 + 110 kV voimajohtohanke, Pyhäjärvi, Haapajärvi ja Kärsämäki
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy ja Infinergies Finland Oy
Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Nähtävillä 25.8.2023-26.9.2023