Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 13.1.2023

Lausunto_Riitamaa_Nurmesneva_ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

HANKETIEDOT
Hankkeen nimi ja sijainti sekä toteuttaja: Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke, Kärsämäki ja Pyhäjärvi

Hankkeesta vastaava: Myrsky Energia Oy

Yhteysviranomainen: Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus.