Yhteysviranomaisen lausunto YVA-kaava-suunnitelmasta Hautakankaan tuulivoimapuisto

Kuulutukset | Julkaistu: 25.3.2021

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-kaava-suunnitelmasta Hautakankaan tuulivoimapuisto

Nähtävillä 25.3.-31.12.2021