Yksityistieavustusten maksuperusteet 1.1.2022 alkaen

Tiedote | Julkaistu: 25.4.2022

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.2.2022 hyväksynyt ja tarkentanut yksityisteille maksettavien talviaurausavustusten, kesäkunnossapitoavustusten ja perusparannuskustannuksien avustuksien maksuperusteet 1.1.2022 alkaen.

Kunta avustaa yksityistielain 560/2018 kriteerit täyttäviä tiekuntia ja Teknisen lautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisia sopimusteitä sekä omia teitä. Toimitustie on yleensä maanmittaustoimituksessa perustettu tie ja tietä käyttävät kiinteistön omistajat ovat tienosakkaita, jotka huolehtivat tien kunnossapidosta yhdessä. Sopimustien ollessa kyseessä, tienkäyttöoikeus sovitaan joko kirjallisella tai suullisella sopimuksella kiinteistölle, yritykselle tai henkilölle. Sopimustien kunnossapidosta vastaavat sopijaosapuolet. Omat tiet ovat yhden kiinteistön alueella olevia teitä ja oman tien kunnossapidosta vastaa kiinteistö itse.

Jakoperusteista poiketen tulee vuonna 2022 kaikkien avustusehdot täyttävien teiden hakea uudestaan talviaurausavustusta. Aurausavustusta maksetaan sellaisille yli 100 m pitkille yksityisteille, joilla on vakituista asumista. Hakuaika on 1.3.-30.4.2022 välisenä aikana ja maksuajankohta on toukokuun lopulla. Avustusta haetaan ensisijaisesti kunnan sivuille maaliskuun alussa avautuvan Akkuna -portaalin kautta sähköisellä lomakkeella. Tulostettava paperinen lomake löytyy kunnan sivuilta kohdasta lomakkeet. Lomakkeen täyttämisessä avustetaan tarvittaessa teknisessä toimistossa.

Kesäkunnossapitoavustusten hakuaika on 1.6.-30.11.2022 ja myös näitä haetaan ensisijaisesti samalla sähköisellä lomakkeella. Kesäkunnossapitoavustusta voi hakea yli 200 m pitkille yksityisteille sorastukseen, sepelöintiin sekä ojien, rumpujen ja siltojen kunnostukseen.

Sopimusteille ja omille teille maksettavien avustusten osalta on huomattava, että kunta ilmoittaa henkilökohtaiselle tilille maksetut avustukset tulorekisteriin ja ne ovat saajalleen veronalaista tuloa. Näiden teiden omistajia kehotetaan harkitsemaan ja tutkimaan mahdollisuutta perustaa tiekunta.

Lisätietoja teknisestä toimistosta puh. 044 4456 842 Vuokko Vierimaa ja puh. 044 4456841 Esko Hämäläinen.