YVA-kuulutus, Hakulinkankaan tuulivoimahanke

Kuulutukset | Julkaistu: 18.1.2023

YVA-ohjelma kuulutus_Hakulinkangas

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 18.1.2023–17.2.2023 välisen ajan Haapajärven, Haapaveden ja Nivalan kaupunkien sekä Kärsämäen kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa:
www.ymparisto.fi/hakulinkankaantuulivoimaYVA