YVA kuulutus, Piipsannevan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvä kiviaineksen otto, Piipsan Tuulivoima Oy

Kuulutukset | Julkaistu: 8.10.2021

Kuulutus, Piipsan Tuulivoima Oy 2021

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta
vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Se on nähtävillä sähköisenä 8.10.-8.11.2021 kunnantoimistolla ja kirjastossa (Haapajärventie 1),  sekä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/piipsannevakiviainesYVA.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 8.11.2021 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU, myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi