Tietoa yrittäjille poikkeusoloissa

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Kärsämäen kunnan ja Nihak ry:n tiedote yksinyrittäjän tuen hakemisesta 15.4.2020

 

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille Suomen hallituksen päätämää avustusta toiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuen.

Avustushakemukset käsitellään Nihak-yrityspalveluissa ja avustuksen myöntää yrityksen kotikunta. Tukea voi hakea kirjallisesti ja linkki sähköiseen hakuun on NIHAK-yrityspalveluiden (nihak.fi) kotisivuilla, sekä myös tässä: https://nihak.grynos.com/hakemus/.

NIHAK neuvoo yrityksiä avustuksen hakemisessa, ottaa vastaan avustushakemukset ja arvioi edellytysten täyttymisen. Kärsämäellä Nihakin yrityspalvelupäällikkö on Arto Junno (p. 044 4457011).

Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • Olet yksinyrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessa palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
  • Olet päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.
  • Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että hän on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai hän voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • Yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
    • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
  • Yrityksen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt ja liikevaihto alentunut koronaepidemiasta johtuen
    • Hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Liikevaihdon heikentyminen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Muuta huomioitavaa:

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että de minimis avustusta ei ole kertynyt kuluvan ja edellisen verovuoden aikana yli 200 000 euroa.

Kunnat ilmoittavat maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta. Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ja päätoimialan YTJ:stä https://www.ytj.fi/

HAKEMUSTEN LAATIMISEN NEUVONTA KUNNITTAIN

KÄRSÄMÄKI & PYHÄJÄRVI
Arto Junno
puh. 044 4457 011
arto.junno@nihak.fi

NIVALA
Harri Jokela
050 304 9317
harri.jokela@nihak.fi

Timo Liimatainen
044 445 7001
timo.liimatainen@nihak.fi

Jouni Niskanen
044 0666 730
jouni.niskanen@nihak.fi

REISJÄRVI
Harri Jokela
050 304 9317
harri.jokela@nihak.fi

HAAPAJÄRVI
Hannu Vuorela
044 4456 125
hannu.vuorela@haapajarvi.fi


Kärsämäen kunnan tiedote yrittäjille

Tiedote | Julkaistu: 3.4.2020

Kärsämäen kunta varmistaa yhdessä Nihak ry:n kanssa, että kaikki kunnan tukikriteerit täyttävät yrittäjät mahdollisuuksien mukaan saavat Suomen hallituksen vallitsevassa poikkeustilassa tarjoamat yritystuet koronaviruksen aiheuttaman pandemian aiheuttamien vaikeuksien helpottamiseksi.

Tukien hakemisessa yrittäjiä auttavat Nihak ry:n yritysneuvojat (www.nihak.fi) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen neuvojat (hakemuslomakkeeseen, aluehallinnon asiointipalvelu).

Kärsämäellä yrittäjiä avustaa yrityspalvelupäällikkö Arto Junno (puhelin 044 4457011, sähköposti arto.junno@nihak.fi)

Yrittäjät on mahdollisuus saada KELA:n työmarkkinatukea, mikä ei edellytä tässä tilanteessa yritystoiminnan lopettamista. Työmarkkinatukea voi saada kuka tahansa yrittäjä, jonka päätoiminen yrittäjänä työskentely on pandemian vuoksi keskeytynyt tai jonka yritystoiminnan tulot ovat pudonneet alle 1 089,67 euroon kuukaudessa.

Myös ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa.

Yli 5 henkilöä työllistävät yritykset voivat hakea avustusta Business Finlandilta.

Avustuksien tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

ELY-Keskuksen rahoitusta ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.

Lisäksi yksinyrittäjille valmistellaan omaa tukimuotoa, josta tiedotetaan lisää lähiaikoina.

Kärsämäen kunta haluaa kannustaa kaikkia yrittäjiä tässä vaikeassa tilanteessa!

Haastavasta ajasta selvitään sitkeydellä ja kärsivällisyydellä, kysykää rohkeasti lisätietoja.

Lisätietoja Kärsämäellä antaa yrityspalvelupäällikkö Arto Junno, puhelin 044 4457011.

Muissa yritysasioissa Kärsämäen kunnan yhteyshenkilö on myös kunnanjohtaja Esa Jussila, puhelin 044 4457000.

Kelan logo
Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin
1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Yrittäjät voivat alkaa hakea työmarkkinatukea 16.3. alkaen. Sitä voi hakea myös takautuvasti. Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

Lue lisää (www.kela.fi)


Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 8.4. lähtien. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Yrittäjän on työttömyysturvaa saadakseen tehtävä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti 16.3. lähtien.

Yrittäjä voi saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos epidemian takia päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa/kk.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa 16.3.–30.6.2020 välisenä aikana. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Yrittäjän on huomattava tehdä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi?

Kätevämmin ilmoittautuminen työnhakijaksi hoituu TE-toimiston Oma asiointi -verkkopalvelussa. Yrittäjälle ei ole erillistä sähköistä ilmoittautumislomaketta, vaan hän tekee normaalin työnhakijaksi ilmoittautumisen. Ilmoittautumisessa on tärkeä tehdä kaikki vaiheet. Muuten työnhaku ei astu voimaan. Huolellinen tietojen täyttäminen jouduttaa käsittelyä.

Oma asioinnissa työnhakijaksi ilmoittautumisessa tehdään seuraavat vaiheet:
1) Täydennä yhteystietosi ja työnhaun tiedot Askel askeleelta -ohjeen mukaisesti.
2) Tee palvelutarvearvio viimeistään 2 arkipäivän kuluessa.
3) Päivitä suunnitelma viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.

Työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää hakemaan kokoaikatyötä. Kuitenkin vastaamalla Oma asioinnissa asiaa koskevaan kysymykseen ’Kyllä’, nopeutuu työttömyysetuuden käsittely.

Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3. lähtien. Jos yrittäjä ilmoittautuu 15.4. jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan työnhaun alkamisesta lukien ja edellytysten muuten täyttyessä.

Jos TE-toimisto pyytää asiassa selvitystä, kannattaa selvitys antaa mahdollisimman pian Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Miten työmarkkinatukea haetaan?

Työmarkkinatukea haetaan Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen yrittäjälle. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kela ilmoittaa kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työmarkkinatukea. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Lisätiedot:
Työnhakijaksi ilmoittautuminen Oma asioinnissa – Askel askeleelta (pdf)
Näin aloitat työnhakusi (www.te-palvelut.fi)

Oma asiointi -verkkopalvelu (www.te-palvelut.fi

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (www.tem.fi)
Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (www.kela.fi)

TIEDOTE 9.4.2020