Olet täällä

Koulutus ja opiskelu

Laadukas perusopetus luo koulutuksellisen ja kasvatuksellisen perusturvan. Vuosittain valittavien opetuksen ja kasvatuksen painopiste alueiden valinnalla opetusta kehitetään huomioimalla eri koulujen vahvuudet sekä koulujen ja  lähiympäristön yhteistyö.

Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016. Kärsämäen kunnan OPS2016-asiakirjat löytyvät paikasta https://peda.net/karsamaki/ops2016


Kärsämäen kunnan Wilma

Kaikissa kouluissa (Frosterus, Venetpalo, Saviselkä ja lukio) on otettu käyttöön yksi yhteinen entistä ehompi Wilma-järjestelmä. Huoltaja pääsee yhdellä tunnuksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin. Wilma löytyy osoitteesta:
https://karsamaki.inschool.fi/

Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset

Kouluterveyskyselyn perustulokset ovat saatavilla ensimmäistä kertaa sähköisessä tulospalvelussa. Kouluterveyskyselyn aineistot on kerätty Suomessa vuodesta 1996 alkaen.
Joka toinen vuosi toteutettava kysely tuottaa runsaasti tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista, oppilas- ja opiskelijahuollosta, kiusaamisen muodoista, seksuaalisesta häirinnästä sekä netin parissa vietetystä ajasta.
Lisätietoa kyselystä ja kyselylomakkeista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) www-sivuilta.

 
Sähköinen oppimisympäristö kaikille Kärsämäen kunnan oppilaille ja opiskelijoille.

Kärsämäen kunnan kaikilla kouluilla on käytössä sähköinen oppimisalusta. Se toimii internetselaimella osoitteessa http://www.opinaika.fi. Jokaiselle oppilaalle (0-9.lk ja lukio) on jaettu oma henkilökohtainen tunnus ja salasana. Se on annettu opettajan toimesta.
Kirjautuminen sisään tapahtuu:
Internetosoitteessa: http://www.opinaika.fi
Tunnus-laatikkoon: etunimi.sukunimi@frosterus (myös ääkköset toimivat)
Salasana-laatikkoon: (annettu salasana)

Käytettävissä olevat ohjelmat:
- sanasto, harjoitukset ja kielioppi ruotsi (taso ylä+lukio)
- sanasto, harjoitukset ja kielioppi englanti (taso ylä+lukio)
- sanasto, harjoitukset ja kielioppi saksa (taso ylä+lukio)
- sanasto, harjoitukset ja kielioppi ranska (taso ylä+lukio)
- sanasto venäjä (taso ylä+lukio)
- Abi-preppi, vieraiden kielten treenausta ylioppilaskokeita varten
- Mina bästisar ruotsi
- harjoitukset ja kielioppi äidinkieli
- Suomi S2: suomi toisena kielenä
- Mäkiset äidinkieli (1-6 lk)
- On The Thames (englanti 3-6 lk)
- Lasku-Lassi matematiikka (0-6 lk)
- Eskon ja Allin ihmemaa esikoulu
- Ylli ympäristö- ja luonnontieto (1-4 lk)
- Historia (5-6 lk)
- Fysiikka ja kemia (5-6 lk)
- Biologia ja maantieto (5-6 lk)

Ympäristöä saa käyttää myös kotona mielin määrin. Ohjelma on toteutettu HTML5-kielellä, joten se toimii myös tableteilla.

-----------------------------------------------------------

Koulujen ruokalista löytyy etusivulta. 

-----------------------------------------------------------

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT lv. 2017-2018
         
Työpäivien (esikoulussa, peruskoulussa ja lukiossa) määrä lukuvuonna on 188.
         
Syyslukukausi 9.8. - 22.12.2017  
Koulupäivät: Elokuu 17  työpv.  
  Syyskuu 21  työpv.  
  Lokakuu 17  työpv.  
  Marraskuu 22  työpv.  
  Joulukuu  15  työpv. (22.12.2017 jouluj.)
         
Kevätlukukausi 8.1. - 2.6.2018    
Koulupäivät: Tammikuu 18  työpv.  
  Helmikuu 20  työpv.  
  Maaliskuu 16  työpv.  
  Huhtikuu 19  työpv.  
  Toukokuu 21  työpv.  
  Kesäkuu 2  työpv.  (la 2.6.2018 päättäj.)
         
Lomat:        
Syysloma 23. - 29.10.2017 (vko 43)  
Joululoma 23.12.2017 - 7.1.2018  
Talviloma 5. - 9.3.2018 (vko 10)  
Pääsiäisloma 30.3. - 2.4.2018    
Vapaapäivä 30.4.2018