Johto ja toimielimet

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimisto avoinna ma-pe 9.00 – 15.00

Y-tunnus 0186511-0
puhelin: 044 445 6801 (9-15)
s-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
henkilöstön s-posti: etunimi.sukunimi@karsamaki.fi

Yleishallinnon henkilöstö

Vt. Kunnanjohtaja Tuukka Kuisma
puh. 044 445 6804

Kunnansihteeri Tuukka Kuisma
puh. 044 445 6804

Hallintosihteeri Eila Haaga
puh. 044 445 6802

Palvelusihteeri Piia Ojalehto
puh. 040 417 9699

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen  kokousaikataulu kevätkaudella: 29.1., 19.2., 25.3., 29.4., 27.5.

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja toimii valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kunnanhallitus vastaa kunnan keskus-, henkilöstö-, talous- ja muun hallinnon tehtävien toteutumisesta.

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri.  Nykyinen toimikausi: v. 1.8.2023-31.5.2025

Kunnanhallituksen jäsenet:

 • Anttila Pekka, pj KESK
 • Haapakoski Niina, PS
 • Isola Susanna, KESK
 • Loukkola Esko 2. vpj, PS
 • Mikkola Ari, KESK
 • Ruha Anne, 1. vpj KESK
 • Ylitalo Tero, KESK

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(a)karsamaki.fi

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouspaikkana on kunnantoimiston kokoushuone (Rannantie 6, 2.kerros), tai Teams-etäyhteyttä hyödyntäen  ja kokoukset alkavat klo 17:00. Kunnanhallitus päättää ohjeelliset kokousajat kevät- ja syyskaudelle erikseen.

Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan toisena työpäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamista seuraavana työpäivänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä edellisellä viikolla tehtyjen päätösten osalta seuraavana maanantaina, tai sen sattuessa pyhäpäiväksi seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa, jolle salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

KUNNANVALTUUSTO

Valtuuston nykyinen toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025

Valtuuston kokousaikataulu: 6.2., 27.2., 2.4., 29.4.,7.5., 4.6.

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kärsämäen valtuustossa on 21 valtuutettua.

Valtuuston puheenjohtajisto 1.8.2023-31.5.2025 
puheenjohtaja Ristinen Esko
I varapuheenjohtaja Kyllönen Jaana
II varapuheenjohtaja Autio Mika

1.8.2021- 31.5.2025 Valtuustoon kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavat valtuutetut:

 • Ahola Marko PS
 • Aittola Mira KESK
 • Andersson Anne KESK
 • Anttila Pekka KESK
 • Autio Mika KESK
 • Haapakoski Niina PS
 • Isola Susanna KESK
 • Järvenpää Heidi KESK
 • Kyllönen Jaana SDP
 • Littow Timo KESK
 • Loukkola Esko PS
 • Mäki Laura KESK
 • Myllymäki Tapio KESK
 • Flankkila Timo KOK
 • Pietikäinen Mika PS
 • Ristinen Esko KESK
 • Ruha Anne KESK
 • Seppä Marjatta KESK
 • Takalo Jaana PS
 • Tiikkainen Antti KESK
 • Ylitalo Tero KESK

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kokouspäivän ollessa tiistai. Valtuusto kokoontuu klo 19.00 alkaen Kärsämäki-salissa, Opintie 6. tai Teams- yhteyttä hyödyntäen. Valtuusto päättää ohjeelliset kokousajat kevät- ja syyskaudelle erikseen. Pöytäkirja tarkastetaan toisena työpäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävänä  tarkastamista seuraavana työpäivänä yleisessä tietoverkossa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunnan nykyinen toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunnan jäsenet:

 • Isola Timo
 • Kallinen Saara
 • Kumpulainen Tapio
 • Manninen Riikka, vpj
 • Tiikkainen Antti, pj

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan nykyinen toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet:

 • Littow Timo, vpj
 • Myllymäki Tapio
 • Räisänen Juha
 • Seppä Marjatta, pj
 • Takalo Jaana

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Pöytäkirja tarkastetaan toisena työpäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamista seuraavana työpäivänä yleisessä tietoverkossa.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Toimikausi 1.8.2023-31.5.2025

18.9.2023-31.5.2025
Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry, Irma Kumpulainen ja Marjatta Seppä, varaedustaja Liisa Rönkkömäki
Kärsämäen Diabeteskerho, Raili Pirttisalo ja Sinikka Isola
Kärsämäen Tules ja Reuma ry, Aino Jussila

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

 1. Edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä edes auttaa osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätökseen.
 2. Pyrkii edistämään selviytymistä koulutuksessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 3. Seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
 4. Vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
 5. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
 6. Kutsuu kunnan alueella toimivien järjestöjen edustajia yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
 7. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
 8. Valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja antaa toimintakertomuksen sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät asiat.

NUORISOVALTUUSTO
2024-2026

Keski-Korpi Taru
Kivelä Emmi
Knuutinen Ella
Kyllönen Olivia
Littow Iina-Lotta
Myllymäki Miina
Punder Eevi
Surakka Laura
Tuominiemi Siiri

KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt valtakunnalliseksi palveluksi.

Kuluttajapalvelut löytyvät nettisivulta www.kuluttajaneuvonta.fi. Sivuilta löytyy myös lomake, jonka avulla asiakas voi lähettää sähköpostiviestin kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan henkilökohtainen palvelu tapahtuu valtakunnallisesta palvelunumerosta:

kuluttajaneuvonta puh. 029 505 3050 ma-pe klo 9.00-15.00 tai
konsumentrådgivning tel. 029 505 3050 vardagar kl. 9.00-15.00

Kuluttajaneuvonnan tehtävät

 • avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa
 • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta.
 • asuntoasiat: neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Talous- ja velkaneuvonnan palvelua saat 1. tammikuuta 2019 lukien valtion oikeusaputoimistoista. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta.

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot oikeus.fi verkkosivuilta

YLEINEN EDUNVALVONTA

Kärsämäen kunnassa edunvalvonnan tehtäviä hoitaa Haapajärven oikeusaputoimisto.

Ylivieskan oikeusaputoimiston yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai Digi- ja väestötietoviraston päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Edunvalvonta
4.yleinen edunvalvoja
Puistokatu 39
85800 HAAPAJÄRVI
puh. 029 566 1300 (vaihde)
ylivieska.edunvalvonta@oikeus.fi