Johto ja toimielimet

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimisto avoinna ma-pe 9.00 – 15.00

Y-tunnus 0186511-0
puhelin: 044 445 6801
s-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
henkilöstön s-posti: etunimi.sukunimi@karsamaki.fi

Yleishallinnon henkilöstö

Kunnanjohtaja Esa Jussila
puh. 044 445 7000

Kunnansihteeri Tuukka Kuisma
puh. 044 445 6804

Hallintosihteeri Eila Haaga
puh. 044 445 6802

Palvelusihteeri Piia Ojalehto
puh. 044 445 6801

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen alustava kokousaikataulu  18.1., 22.2., 29.3., 19.4 ja
17.5.

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja toimii valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kunnanhallitus vastaa kunnan keskus-, henkilöstö-, talous- ja muun hallinnon tehtävien toteutumisesta.

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri.  Nykyinen toimikausi: v. 6.2017-6.2021

Kunnanhallituksen jäsenet:

 • Anttila Pekka, pj KESK
 • Kyllönen Jaana SDP
 • Loukkola Esko 2. vpj, PS
 • Ojalehto Pauli KESK
 • Pekkala Antti, KOK
 • Ruha Anne, 1. vpj KESK
 • Lohvansuu Katariina KESK

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(a)karsamaki.fi

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouspaikkana on kunnantoimiston kokoushuone (Rannantie 6, 2.kerros) tai Teams-etäyhteys  ja kokoukset alkavat klo 16:00. Kunnanhallitus päättää ohjeelliset kokousajat kevät- ja syyskaudelle erikseen.

Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan toisena työpäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamista seuraavana työpäivänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä edellisellä viikolla tehtyjen päätösten osalta seuraavana maanantaina, tai sen sattuessa pyhäpäiväksi seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa, jolle salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

KUNNANVALTUUSTO

Valtuuston nykyinen toimikausi on 6.2017 – 6.2021

Alustava valtuuston kokousaikataulu: 26.1.,  2.3., 6.4., 27.4., ja 25.5.
Uuden valtuustokauden ensimmäinen kokous 1.6.

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kärsämäen valtuustossa on 21 valtuutettua.

Valtuuston puheenjohtajisto 6.2017 – 6.2021
puheenjohtaja Ristinen Esko
I varapuheenjohtaja Autio Mika
II varapuheenjohtaja Aulis Raija

6.2017- 6.2021 Valtuustoon kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavat valtuutetut:

 • Anttila Pekka KESK
 • Aulis Raija SDP
 • Autio Mika KESK
 • Flankkila Timo KOK
 • Huovila Tuula PS
 • Isola Timo SDP
 • Koski Markku KESK
 • Kyllönen Jaana SDP
 • Littow Timo KESK
 • Loukkola Esko PS
 • Myllymäki Tapio KESK
 • Ojalehto Pauli KESK
 • Parkkila Väinö KESK
 • Pekkala Antti KOK
 • Pernu Harri SDP
 • Pietikäinen Mika PS
 • Ristinen Esko KESK
 • Ruha Anne KESK
 • Saari Ilkka KESK
 • Seppä Marjatta KESK
 • Tiikkainen Antti KESK

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(a)karsamaki.fi

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kokouspäivän ollessa tiistai. Valtuusto kokoontuu klo 19.00 alkaen Kärsämäki-salissa, Opintie 6. tai Teams- yhteyttä hyödyntäen. Valtuusto päättää ohjeelliset kokousajat kevät- ja syyskaudelle erikseen. Pöytäkirja tarkastetaan toisena työpäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävänä  tarkastamista seuraavana työpäivänä yleisessä tietoverkossa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunnan nykyinen toimikausi on 6.2017-6.2021

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunnan jäsenet:

 • Karsikas Hanna, pj
 • Laitinen Marko, vpj
 • Manninen Riikka
 • Isola Timo
 • Prättälä Martti

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan nykyinen toimikausi on 6.2017-6.2021

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet:

 • Jussila Aino
 • Myllymäki Tapio, vpj
 • Parkkila Väinö, pj
 • Karsikas Juho
 • Vähätiitto Elina

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Pöytäkirja tarkastetaan toisena työpäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamista seuraavana työpäivänä yleisessä tietoverkossa.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Toimikausi 1.7.2019-30.6.2021

1.7.2019-30.6.2021
Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry, Eila Leppävuori, varaedustaja Aira Korkatti
Kärsämäen Kehitysvammaisten Tuki ry, Ulla Ojala, varaedustaja Tuula Huovila
Kärsämäen Silmutoimikunta, Tuula Huovila, varaedustaja Tuula Peltoniemi
Kärsämäen Diabeteskerho, Raili Pirttisalo, varaedustaja Sirkka-Liisa Glad
Kärsämäen Tules ja Reuma ry, Aino Jussila, varaedustaja Mervi Ruotsalainen
Kärsämäen Sydänyhdistys ry, Maritta Korkatti, varaedustaja Anita Mikkola

Puheenjohtaja Aino Jussila
Sihteeri Maritta Korkatti

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

 1. Edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä edes auttaa osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätökseen.
 2. Pyrkii edistämään selviytymistä koulutuksessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 3. Seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
 4. Vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
 5. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
 6. Kutsuu kunnan alueella toimivien järjestöjen edustajia yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
 7. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
 8. Valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja antaa toimintakertomuksen sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät asiat.

NUORISOVALTUUSTO
2019-2021

Autio Janna
Laitila Senni
Littow Linnea
Nuutinen Pinja
Pirnes Anna
Ruotsalainen Ossi
Oikarinen Anniina
Pirnes Paula
Pirnes Sofia

KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt valtakunnalliseksi palveluksi.

Kuluttajapalvelut löytyvät nettisivulta www.kuluttajaneuvonta.fi. Sivuilta löytyy myös lomake, jonka avulla asiakas voi lähettää sähköpostiviestin kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan henkilökohtainen palvelu tapahtuu valtakunnallisesta palvelunumerosta:

kuluttajaneuvonta puh. 029 505 3050 ma-pe klo 9.00-15.00 tai
konsumentrådgivning tel. 029 505 3050 vardagar kl. 9.00-15.00

Kuluttajaneuvonnan tehtävät

 • avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa
 • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta.
 • asuntoasiat: neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

YLEINEN EDUNVALVONTA

Kärsämäen kunnassa edunvalvonnan tehtäviä hoitaa Haapajärven oikeusaputoimisto.

Ylivieskan oikeusaputoimiston yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Edunvalvonta
4.yleinen edunvalvoja
Puistokatu 39
85800 HAAPAJÄRVI
puh. 029 566 1300 (vaihde)
ylivieska.edunvalvonta@oikeus.fi