Kuntalaisaloite

Kärsämäen kunnalla on käytössä oikeusministeriön tarjoama kuntalaisaloite.fi -palvelu, jonka kautta kuntalaisaloitteen voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Palvelun käyttö on maksutonta.

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään (finlex.fi), jonka mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, mutta aloitteen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se ensisijaisesti kuuluu esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen.