Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee.
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Selaa sidonnaisuustietoja pdf tiedostosta: Kärsämäen kunnan sidonnaisuusrekisteri