Esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöksenteon pöytäkirjat

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löydät DYNASTY-tietopalvelusta

Tietopalvelusta löydät pöytäkirjat seuraaville toimielimille:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kunnanhallitus
Opetustoimen lautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Valtuusto