Esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöksenteon pöytäkirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2024 alkaen

Pöytäkirjat 31.12.2023 asti

Tietopalvelusta löydät pöytäkirjat seuraaville toimielimille:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kunnanhallitus
Opetustoimen lautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Valtuusto