Esiopetus

Esiopetusta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Kaikille on tarjolla aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvittaessa.

Lisätietoa esiopetuksen järjestämisestä antavat perusopetuksen rehtorit.

 

Esikouluun ilmoittautuminen syksyä 2018 varten

Esiopetukseen ovat oikeutettuja kaikki kuusivuotiaat sekä seitsemänvuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella, sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetus on maksutonta. Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Syksyllä 2018 aloittavat esikouluikäiset (v. 2012 synt.) lapset ilmoittautuvat Wilman (lomakkeet-valikko) kautta esikouluunsa 28.2.2018 mennessä. Mikäli huoltajalle ei ole tullut postitse Wilman avainkoodia tulevaan esikoululaiseen liittyen, niin ota yhteyttä koulusihteeriin p. 044 4456 860. Erityisanomukset (kyyti, lykkäys, koulun vaihto) opetustoimen lautakuntaan pyydetään toimittamaan 28.2.18 mennessä (lomakkeet löytyvät: https://karsamaki.fi/kunnan-hallinto/lomakkeet/) kunnantoimistolle. Mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa eskarivuonna, niin sähköinen päivähoitohakemuslomake tulee täyttää 31.3.18 mennessä osoitteessa https://karsamaki.daisynet.fi/eDaisy

Syksyllä 2018 peruskoulun 1. luokalle tulevien (v. 2011 synt.) lasten ei tarvitse ilmoittautua tulevaan kouluunsa, vaan tämä tapahtuu siten, että esikoululaiset siirtyvät automaattisesti nykyisen koulun sisällä tai koulupiirinsä mukaisesti esikoulusta 1. luokalle. Syksyllä 2018 aloittavat 7-luokkalaiset (kotikunta Kärsämäki) automaattisesti aloittavat Frosteruksen yläkoulussa.

Esikoulun aloittavien huoltajille järjestetään infotilaisuus huhtikuussa samaan aikaan, kun tulevat eskarilaiset tutustuvat syksyn eskariluokkaansa. Wilman lomakkeet- valikosta löytyy esikouluun ilmoittautumisen lomake, jonka yhteydessä voit esittää toiveita esiopetuskoulusta. Tällä hetkellä tulevat esikoululaiset on laitettu koulupiirien mukaisiin peruskouluihin.

Lisätietoja koulusihteeri Jyri Flinkiltä, p. 044 4456 860 ja frosteruksen.koulu@karsamaki.fi