Kunnan hallinto

Kunnan asiakaspalvelun löydät kirjastosta. Siellä on Asiointipiste, jossa kuntalaisten saatavilla ovat Kelan, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä Maistraatin neuvonta- ja välityspalvelut. Kirjasto ja kunnantoimisto ovat liikekeskuksessa.

Palvelemme kaikkia kuntalaisia, yrittäjiä ja investoijia mutkattomasti ja käytännönläheisesti. Kunnan palveluissa kynnys on matalalla, asioitpa mieluummin paikan päällä tai sähköisesti.

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Toimisto avoinna ma-pe 9.00 – 15.00

Y-tunnus 0186511-0
puhelin: 044 445 6801
s-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
henkilöstön s-posti: etunimi.sukunimi@karsamaki.fi

Yhteystiedot ja puhelinluettelon löydät täältä.

Laskutustiedot löydät täältä.

Yleishallinnon henkilöstö

kunnanjohtaja Esa Jussila
puh. 044 445 7000

kunnansihteeri Tuukka Kuisma
puh. 044 445 6804

hallintosihteeri Eila Haaga
puh. 044 445 6802

palvelusihteeri Piia Ojalehto
puh. 044 445 6801

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen alustava kokousaikataulu syksyllä 2018: 20.8., 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12.

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja toimii valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kunnanhallitus vastaa kunnan keskus-, henkilöstö-, talous- ja muun hallinnon tehtävien toteutumisesta.

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksivuotinen. Nykyinen toimikausi: v. 6.2017-6.2021

Kunnanhallituksen jäsenet:

 • Anttila Pekka, pj KESK
 • Kyllönen Jaana SDP
 • Loukkola Esko PS
 • Ojalehto Pauli KESK
 • Pekkala Antti, 2. vpj KOK
 • Ruha Anne, 1. vpj KESK
 • Lohvansuu Katariina KESK

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(a)karsamaki.fi

 

VALTUUSTO

Valtuuston nykyinen toimikausi on 6.2017 – 6.2021. Valtuuston alustava kokousaikataulu syksyllä 2018: 25.9., 30.10., 27.11. ja 18.12

 

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kärsämäen valtuustossa on 21 valtuutettua.

Valtuuston puheenjohtajisto 6.2017 – 6.2019
puheenjohtaja Ristinen Esko
I varapuheenjohtaja Autio Mika
II varapuheenjohtaja Aulis Raija

6.2017- 6.2021 Valtuustoon kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavat valtuutetut:

 • Anttila Pekka KESK
 • Aulis Raija SDP
 • Autio Mika KESK
 • Flankkila Timo KOK
 • Huovila Tuula PS
 • Koski Markku KESK
 • Kyllönen Jaana SDP
 • Littow Timo KESK
 • Loukkola Esko PS
 • Myllymäki Tapio KESK
 • Ojalehto Pauli KESK
 • Parkkila Väinö KESK
 • Pekkala Antti KOK
 • Pernu Harri SDP
 • Pietikäinen Mika PS
 • Remes Aimo SDP
 • Ristinen Esko KESK
 • Ruha Anne KESK
 • Saari Ilkka KESK
 • Seppä Marjatta KESK
 • Tiikkainen Antti KESK

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(a)karsamaki.fi

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunnan nykyinen toimikausi on 6.2017-6.2021

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunnan jäsenet 6.2017-6.2021:

 • Karsikas Hanna, pj
 • Manninen Riikka
 • Niemi Veikko, vpj
 • Isola Timo
 • Prättälä Martti

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan nykyinen toimikausi on 6.2017-6.2021

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet:

 • Jussila Aino
 • Myllymäki Tapio, vpj
 • Parkkila Väinö, pj
 • Remes Aimo
 • Vähätiitto Elina

 

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Velkaneuvoja käy ajanvarausten perusteella tarpeen mukaan Kärsämäen kunnantoimistolla.
Ajan voi varata puhelimitse 044 429 4598.

Kärsämäellä talous- ja velkaneuvonta on järjestetty kiertävällä neuvontapisteellä, jonka pääpaikkana on Ylivieska.

Merja Pietikäinen
talous- ja velkaneuvoja

Ylivieskan kaupunki / velkaneuvonta
Haapajärven toimipiste
PL 4, 85801 HAAPAJÄRVI
puh. 044 429 4598
Fax. (08) 764 028
E-mail: merja.pietikainen@ylivieska.fi

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Toimikausi 6.2017-6.2019

Jäsenet:
Annikki Salonurmi Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry
Maritta Korkatti, Kärsämäen Sydänyhdistys ry
Aino Jussila, puheenjohtaja, Tules ja Reuma ry
Ulla Ojala, Kärsämäen Kehitysvammaisten tuki ry
Raili Pirttisalo, Keski-Pohjan diabetesyhdistys/ Kärsämäen alaosasto
Marketta Lapiolahti, sihteeri Kärsämäen Silmutoimikunta

Varajäsenet:
Aira Korkatti Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry
Anja Mikkola Kärsämäen Sydänyhdistys ry
Ritva Ojalehto Tules ja Reuma ry
Outi Laukkanen Kärsämäen Kehitysvammaisten tuki ry
Timo Kallio Keski-Pohjan diabetesyhdistys/ Kärsämäen alaosasto
Tapio Lohvansuu Kärsämäen Silmutoimikunta

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

 1. Edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä edes auttaa osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätökseen.
 2. Pyrkii edistämään selviytymistä koulutuksessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 3. Seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
 4. Vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
 5. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
 6. Kutsuu kunnan alueella toimivien järjestöjen edustajia yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
 7. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
 8. Valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja antaa toimintakertomuksen sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät asiat.

YLEINEN EDUNVALVONTA

Kärsämäen kunnassa edunvalvonnan tehtäviä hoitaa Haapajärven oikeusaputoimisto.

Ylivieskan oikeusaputoimiston yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Edunvalvonta
4.yleinen edunvalvoja
Puistokatu 39
85800 HAAPAJÄRVI
puh. 029 566 1300 (vaihde)
ylivieska.edunvalvonta@oikeus.fi

KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt valtakunnalliseksi palveluksi.

Kuluttajapalvelut löytyvät sivulta www.kuluttajaneuvonta.fi. Sivuilta löytyy myös lomake, jonka avulla asiakas voi lähettää sähköpostiviestin kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan henkilökohtainen palvelu tapahtuu valtakunnallisesta palvelunumerosta:

kuluttajaneuvonta puh. 029 553 6901 ma-pe klo 9.00-15.00 tai
konsumentrådgivning tel. 029 553 6902 vardagar kl. 9.00-15.00

Kuluttajaneuvonnan tehtävät

 • avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa
 • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta.
 • asuntoasiat: neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa