Olet täällä

Perusopetus

Esikoulun ja koulun aloittaminen syksyllä 2017 sekä tutustuminen syksyä varten

Syksyllä 2017 aloittavat esikouluikäiset (v. 2011 synt.) lapset ovat ilmoittautuneet esikouluunsa 3.3.17 mennessä. Syksyllä 2017 peruskoulun 1. luokalle tulevien (v. 2010 synt.) lasten ei tarvitse ilmoittautua tulevaan kouluunsa, vaan tämä tapahtuu siten, että esikoululaiset siirtyvät automaattisesti nykyisen koulun sisällä esikoulusta 1. luokalle. Syksyllä 2017 aloittavat 7-luokkalaiset (kotikunta Kärsämäki) automaattisesti aloittavat Frosteruksen yläkoulussa.

Perjantaina 7.4.17 on tutustumispäivä syksyyn 2017 liittyen (tulevat esikoululaiset, tulevat ekaluokkalaiset ja tulevat 7-luokkalaiset) kaikissa Kärsämäen peruskouluissa samana päivänä. Tulevien 7. luokkalaisten tutustumispäivän kesto on klo 08.55-13.00 Frosteruksen koululla. Oppilaat kulkevat ilmaiseksi normaalien koulukuljetusten mukana tutustumispäivänä. Tulevien esikoululaisten ja tulevien 1. luokkalaisten tutustumispäivä Frosteruksessa (E-ulko-ovi) on klo 08.55-10.00, Venetpalossa klo 8.10-12 ja Saviselässä klo 8.00-10.00. Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluun lastensa kanssa. Frosteruksessa tulevien esikoulun oppilaiden ja 1-luokkalaisten huoltajille on auditoriossa klo 9-9.45 tarjolla Wilma-koulutusta ja vapaata keskustelua mm. rehtorin kanssa. Wilma on web-pohjainen käyttöliittymä koulun ja kodin väliseen tiedonvälitykseen. Wilmassa huoltaja voi nähdä mm. oppilaansa (0-9.lk+lukio) tuntimerkinnät, poissaolot, lukujärjestyksen, arvosanat, koepäivät, lähettää viestejä opettajille, nähdä koulun tapahtumien päivämääriä ja ohjeita sekä lukea koulun tiedotteita. Lopuksi huoltajat menevät lastensa luokse luokkiin. Klo 10-10.30 on tulevien esikoululaisten mahdollisuus huoltajineen tutustua varhaiskasvatuksen esikoululaisille järjestämään päivähoitoon Rekolassa. Oppilaat on jaettu koulupiireihin lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kouluilta voi kysyä oppilaan lähikoulua. Esikoulua järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. Peruskoulun 1. luokan opetusta järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. Lukuvuosi 2017-2018 alkaa keskiviikkona 9.8.2017.

Aamu- ja iltapäivätoiminta Kärsämäellä
Frosteruksen koulussa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppilaille arkikoulupäivisin klo 7-10 ja klo 13-16.05. Toiminta tapahtuu koulun lähellä olevassa Rekola-nimisessä rakennuksessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille turvallisen ajanviettopaikan koulun jälkeen. Toiminta on ohjattua ja valvottua vapaa-aikaa turvallisten ja koulutettujen aikuisten seurassa. Toiminnan tavoitteina ovat:

    -taata lapsille turvallinen iltapäivä
    -tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
    -tuottaa lapsille onnistumisen elämyksiä
    -tarjota mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin
    -tarjota virkistävää ja kehittävää tekemistä
    -antaa mahdollisuus lepoon

Kerhossa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään koulun tarjoama välipala. Toiminnassa otetaan myös huomioon kerholaisten toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Aamupäivätoiminnasta peritään 20 euron kuukausimaksu läsnäolokerroista riippumatta. Iltapäivätoiminnasta peritään 60 euron kuukausimaksu lapsen ollessa mukana joka arkikoulupäivä. Lapsen ollessa toiminnassa 2-3 päivää viikossa maksua peritään 30 euroa/kk. Laskutus tapahtuu tammikuussa ja kesäkuussa. Hakemus lukuvuosittain täytetään koulutoimen Wilmassa osoitteessa https://karsamaki.starsoft.fi.

Perusopetuksen koulut Kärsämäellä
Rehtoreiden, opettajien, koulunkäyntiavustajien, kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin sähköposti: etunimi.sukunimi_at_karsamaki.fi

Frosteruksen koulu 0-9 luokat
Frosteruksenkatu 25, 86710 Kärsämäki
Rehtori Tuomo Pesonen
Puh. 044 4456 810
Frosteruksen koulun ja lukion opettajainhuone 044 4456 862
frosteruksen.koulu_at_karsamaki.fi
Frosteruksen koulun kotisivut

Saviselän koulu 0-6 luokat
Jylhänperäntie 20, 86710 Kärsämäki
Koulunjohtaja Leena Öykkönen
044 4456 864 (koulunjohtaja)
044 4456 955 (opettajat)
044 4456 954 (keittiö)
saviselan.koulu_at_karsamaki.fi

Venetpalon koulu 0-6 luokat
Höykerintie 61, 86710 Kärsämäki
Koulunjohtaja Juha Korkiakoski
044 4456 950 (koulunjohtaja)
044 4456 951 (koulu)
venetpalon.koulu_at_karsamaki.fi