Europarlamenttivaalit 2024

Tiedote | Julkaistu: 25.4.2024

KÄRSÄMÄEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta tiedottaa

Europarlamenttivaalit 2024
toimitetaan sunnuntaina 9. kesäkuuta kello 9–20 välisenä aikana.

Vaalipäivän äänestyspaikka

001 Kärsämäki Frosteruksen koulu, Opintie 6, C-ovi

Ennakkoäänestys toimitetaan kirjastossa, Haapajärventie 1

29.5.–31.5.    KE-PE             kello 9–17

1.6.–2.6.        LA-SU            kello 10–15

3.6.–4.6.        MA-TI            kello 9–20

Liikkuva ennakkoäänestys toimitetaan KE 29.5.

9.00–10.00  Venetpalo, Höykerintien-Venetpalontien risteys

10.30–11.00  Nurmesperä, Kankaanpääntie-Nurmesjärventien risteys

11.30–12.00  Hautajoki, vanha kuivaaja/nylkyvaja, Hautajoentie 329

13.00–13.45  Sydänmaankylä/Miiluranta, Tappisarvi, Pohjoispuolentie 829

14.15–15.00  Saviselkä, koulu, Jylhänperäntie 20

15.30–15.50  Porkkala, Haaraperäntien-Kanaperäntien-Ristisenperäntien risteys

16.20–16.40  Ojalehto, kyläkauppa, Ojalehdontie 355

17.00–17.20  Hallanperä, Hallanperäntien-Luonuanperäntien risteys

Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan erikseen Esperi Hoivakoti Frosteruksen ja Kärsämäen vuodeosaston ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä puhelimitse (044–445 6811) tai kirjallisesti kunnantoimistoon viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana asiointipisteestä ja osoitteesta karsamaki.fi (kotiäänestyslomake pdf). Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9–20. Päivästä ilmoitetaan erikseen.

Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana 2 poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kärsämäellä 8.4.2024

Antti Tiikkainen                                        Kati Partanen
puheenjohtaja                                          sihteeri

Kotiäänestyslomake
Kuulutus