Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi.

Kuulutukset | Julkaistu: 15.12.2023

Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (pdf)

Kuulutuksen nähtävillä olo

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023–17.6.2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/Pohjois-Pohjanmaa.