Kärsämäellä jo 11 perättäistä ylijäämäistä tilinpäätöstä

Tiedote | Julkaistu: 4.4.2024

Kärsämäen kunnan talous on ollut ylijäämäinen vuodesta 2013 tilikauden tuloksella mitattuna.  Vuoden 2023 tulos muodostui jonkin verran talousarviota paremmaksi. Hyvää tulosta selittävät osittain kertaluontoiset tekijät, kuten verotulojen niin sanotut verohännät sekä valtionosuudet, joita kunnille maksettiin sote-siirtolaskelmien perusteella liikaa vuonna 2023. Nämä valtionosuudet on määrä periä takaisin valtiolle lähivuosina. Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät tuloineen ja kustannuksineen vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle eikä vuosi 2023 siten ole kaikilta osin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin nähden.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen tulos on noin 0,57 milj. euroa ylijäämäinen ja kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän määrä vuoden lopussa oli noin 10,7 milj. euroa. Kärsämäen kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä on vahvalla tasolla ja muodostaa hyvän puskurin tuleville vuosille, kun kuntatalouden ennakoidaan heikkenevän valtionosuuksien pienenemisen myötä.

Kärsämäen asukasluku vuoden 2023 lopussa oli 2 441 ja se väheni 33 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana syntyi 16 ja kuoli 43 henkeä, luonnollinen väestönlisäys oli -27. Kokonaisnettomuutto vuonna 2023 oli -5 ja nettomaahanmuutto +11.

Kunnan lainamäärä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta asukaskohtainen lainamäärä kasvoi kuntalaisten määrän vähenemisen myötä. Vuoden 2023 lopussa lainaa oli 3 992 euroa/asukas, kun sitä tilikauden 2022 lopussa oli asukasta kohden 3 960 euroa.  Manner-Suomen kuntien lainakanta on vuoden 2023 tilinpäätösarvioiden mukaan asukasta kohden 3 320 euroa. Konsernilainaa Kärsämäellä oli 7 650 euroa asukasta kohden. Investoinnit liki puolittuivat edellisestä vuodesta. Nettoinvestoinnit olivat 0,6 milj. euroa, kun vuotta aiemmin investoitiin 1,1 milj. euroa.

Kärsämäen kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024.

Kärsämäki TP2023