Valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi – Pulkkila

Teknisen osaston ilmoitukset | Julkaistu: 26.1.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt toimenpideselvityksen laatimisen valtatien 4 kehittämisestä Pyhäjärven ja Pulkkilan välillä. Selvityksessä määritetään pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 90 km pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Pyhäjärven, Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueelle. Valtatiejaksolle esitetään mm. 8 ohituskaistaparia, uusia valtatielinjauksia, 3 uutta eritasoliittymää sekä yksityistiejärjestelyjä.

Tielinjauksen kartat ja lisätietoa löytyy osoitteesta vayla.fi/vt-4-tavoitetila

Kommentteja kehittämistoimenpiteisiin liittyen voi esittää:

Esisuunnitteluvastaava Marjo Paavola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038348, marjo.paavola@ely-keskus.fi

Projektipäällikkö Laura Puistovirta, WSP Finland Oy, puh. 040 1960331, laura.puistovirta@wsp.com