VIPU-mobiili

Maaseutuosaston ilmoitukset | Julkaistu: 19.1.2023

Viljelijän ja hallinnon välisen tiedonvaihdon merkitys korostuu ja tähän on avuksi kehitetty mobii-lisovellus, Vipu-mobiili. Sovellus on jatkossa jokaisen tukia hakevan viljelijän työkalu. Sovellus täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä. Tuet haetaan edelleen Vipu-palvelussa, mutta Vi-pu-mobiilista saat nopeasti tiedon, jos hakemuksessasi havaitaan ristiriitoja satelliittikuviin verrat-tuna.

Vipu-mobiilin voi ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Vipu-mobiilin voi tällä hetkellä kirjautua vain tilan ensisijainen viljelijä. Jatkossa sovellusta voi käyttää maatilan asiointivaltuuksilla sekä valtuuttaa neuvojan tai muun tilan osallisen