Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi.

Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset ...

15.12.2023

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät ...

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat

Maakuntavaltuuston pöytäkirja 29.5.2023 pidetystä kokouksesta ...

12.6.2023

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat ...

20.12.2017