Kuulutukset

Tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueelle 1.1.2022-15.1.2022

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n ...

30.12.2021

Päätös Kotirannan Vesiosuuskunta

Päätös terveydensuojelulain 20 g:n 3 ...

Päätöksen tiedoksianto, Kotirannan Vesiosuuskunta

Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 ...

Ilmoitus uudelleen kuuluttamisesta hakemuksen muutoksen johdosta

Hakija: Tracegrow Oy Asia: Tracegrow ...

21.12.2021

Julkinen kuulutus, maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

Kuulutus_ELY_TRHS nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022

Kuulutus: Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

MHS VN päätös kuulutus Ilmoitus ...

Kuulutus, valtioneuvos päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia: Valtioneuvosto on ...

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kuulutus pöytäkirjan nähtävillä ...

20.12.2021

Kuulutus, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman päivitys 2022

Kuulutus valvontasuunnitelmasta 2022 (2)

Rakennustarkastajan päätökset Kärsämäki 14.12.2021

Rakennustarkastajan päätökset Kärsämäki 14.12.2021

13.12.2021

ELY-keskuksen lausunto Piipsan Tuulivoima Oy:n Piipsannevan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvän kiviaineksen ottohankkeen YVA-ohjelmasta

Kuulutus Piipsan_Tuulivoima_Oy_ohjelmalausunto_2021-1 Lausunto on nähtävillä ...

3.12.2021

Valtuuston kokouskutsu 7.12.2021

Valtuuston kokouskutsu 7.12.2021

2.12.2021

Kuulutus jätemaksutaksasta 1.1.2022

Kuulutus Jokilaaksojen jätelautakunnan toimialueen jätemaksutaksa ...

29.11.2021

Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirjat

Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirjat julkaistaan Ylivieskan ...

Kuulutus terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta hakemuksesta riskiarvioinnin hyväksymiseksi, Kotirannan vesiosuuskunta, verkosto

Kuulutus terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta ...

Kaatiaisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 96/2016/1 rauettaminen, Kärsämäki ja Haapavesi

Ilmoitus kuulutuksesta Kuulutus ja päätös ...

24.11.2021

PPKY Selänne, kuulutus Kärsämäen Vesihuolto Oy:n terveydensuojelulain 20 §:n mukaisesta hakemuksesta riskiarvioinnin hyväksymiseksi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristö ja rakennusvalvontapalvelut, ...

4.8.2021

ELY-keskuksen lausunto Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva, Kärsämäki) YVA-ohjelmasta

Tuulikaarron YVA-ohjelmalausunto 14.5.2021 ac

17.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kutsuntakuulutus 2021

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kutsuntakuulutus 2021 ...

14.5.2021

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-kaava-suunnitelmasta Hautakankaan tuulivoimapuisto

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-kaava-suunnitelmasta Hautakankaan tuulivoimapuisto ...

25.3.2021

Kuulutus, Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat vireille

Tämä on Kärsämäen ja Siikalatvan ...

9.3.2021

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat ...

20.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen ...

1.5.2017