Kuulutukset

Valtuuston kokouskutsu 13.12.2022

Valtuuston kokouskutsu 13.12.2022 Valtuuston kokous ...

8.12.2022

Maakuntavaltuuston kokous 12.12.2022

Maakuntavaltuuston kokousilmoitus syksy 2022

29.11.2022

Rakennustarkastajan päätökset 29.11.2022

Rakennustarkastajan-paatokset-Karsamaki-29.11.2022 ilmoitustaululla 28.11.2022-13.12.2022

28.11.2022

Rakennustarkastajan päätökset 22.11.2022

Rakennustarkastajan päätökset Kärsämäki 22.11.2022 Ilmoitustaululla ...

21.11.2022

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä Nähtävänä 17.11.2022-19.12.2022

17.11.2022

PPKY Selänteen ympäristölautakunnan 3.11 kokouksen pöytäkirja nähtävillä

Kuulutus Nähtävillä 7.-.23.11.2022

7.11.2022

Rakennustarkastajan päätökset 8.11.2022

Rakennustarkastajan päätökset Kärsämäki 8.11.2022 Nähtävänä ...

YVA-kuulutus Piipsannevan tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvä kiviaineksen otto

Kuulutus_perusteltup_piipsankivi_202 Kuulutus on nähtävillä 7.11.-6.12.2022

Rakennustarkastan päätökset 1.11.2022

Rakennustarkastan päätökset Kärsämäki 1.11.2022 Tämä ...

31.10.2022

Valtuuston kokouskutsu 1.11.2022

Valtuuston kokouskutsu 1.11.2022 Valtuuston kokous ...

27.10.2022

Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

VHaO-paatos_nro_22-0044-1_tiedoksi_julkinen_kuulutus_26.10.2022 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.10.2022 ...

26.10.2022

Riitamaa-Nurmesneva tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma nähtävillä

RiitamaaNurmesneva_YVA-kuulutus YVA-ohjelma tullut vireille 22.9.2022. ...

Kuulutus, Jätemaksutaksa 1.1.2023 alkaen ja Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirja

Jätemaksutaksa 1.1.2023 alkaen Jätetaksa tulee ...

24.10.2022

Kuulutus Pyhäjärven Nurmesnevan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

KUULUTUS_OAS_Nurmesneva_Pyhäjärvi_2022_10_12 (2)

17.10.2022

Kuulutus Kärsämäen Riitamaan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

KUULUTUS_OAS_Riitamaa_Kärsämäki_2022_10_12 Riitamaan tuulivoimahanke, OAS Riitamaan ...

13.10.2022

Kuulutus: Kärsämäen Halmemäen tuulivoimapuiston yleiskaava vireille

Halmemaki_vireilletulokuulutus Halmemäki_OAS_21092022 Infinergies Finland Oy ...

26.9.2022

Yhteysviranomaisen lausunto Pyhäjärven Kokkopetäikön tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta

Saavutettava YVA-suunnitelmalausunto Pyhäjärven Kokkopetäikkö (1)

2.5.2022

Riitamaan tuulivoima yleiskaava

Riitamaan_TOYK_OAS_Karsamäki_2022_03_17 Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet ...

17.3.2022

Nurmesnevan tuulivoiman yleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Nurmesnevan alueelle ...

Kuulutus, Kokkopetäikön tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Pyhäjärven kaupungin Kokkopetäikön alueelle on ...

22.2.2022

Kuulutus, Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat vireille

Tämä on Kärsämäen ja Siikalatvan ...

9.3.2021

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat ...

20.12.2017

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen ...

1.5.2017