Tuulivoimahankkeet

Kärsämäen kunnan alueella on kolme tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta, Rimpikankaan-Hämeenkankaan alue kunnan pohjoisosassa, Halmemäen alue kunnan eteläreunassa ja Riitamaan alueen kunnan lounaiskulmalla.

 

Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke

Kärsämäen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 tehdä Riitamaan alueella sijaitsevan kunnan omistaman Pyöreinen-tilan osalta tuulivoima-alueen maanvuokra – ja käyttöoikeussopimuksen Myrsky Energia Oy:n kanssa. Samassa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi Myrsky Energia Oy:n aloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta Riitamaan alueelle ja päätti käynnistää kaavan laadinnan

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 10.11.2022 klo 17.00-19.00 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä (Opintie 6, 86710 Kärsämäki). Tilaisuuteen voi osallistua myös internetin välityksellä oheisen linkin kautta: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Asukaskysely

Hankkeessa toteutetaan asukaskysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Asukaskyselyyn voi vastata 11.12.2022 saakka internetissä osoitteessa: https://q.surveypal.com/riitamaa-nurmesneva

Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuisto

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille. Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kuntaraja ja valtatie 4 ovat jakavat hankealueen neljään kaava-alueeseen. Yleiskaavat laaditaan oikeus-vaikutteisina, Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kuulutus vireilletulosta Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat 9.3.2021
Yleisötilaisuuden 23.3.2021 asialista
Tuulikaarron Tuulivoimapuisto OAS
Puhuri_Tuulikaarto_YVAohjelma
ELY- keskuksen lausunto Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva, Kärsämäki) YVA-ohjelmasta

Halmemäen alueen tuulivoimapuisto

Halmemäen suunnittelualue sijaitsee Kärsämäen kunnan kaakkoisosassa, lähes 10 km kuntataajamasta, Pyhäjärven kuntarajaan rajautuen. Suunnittelualue on kooltaan n.7 700 hehtaaria.

Halmemäen suunnittelualueen kuvaus
Halmemäki_OAS_21092022_tark