Tuulivoimahankkeet

Kärsämäen kunnan alueella on kolme tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta, Rimpikankaan-Hämeenkankaan alue kunnan pohjoisosassa, Halmemäen alue kunnan eteläreunassa ja Riitamaan alueen kunnan lounaiskulmalla.

Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuisto

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille. Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kuntaraja ja valtatie 4 ovat jakavat hankealueen neljään kaava-alueeseen. Yleiskaavat laaditaan oikeus-vaikutteisina, Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kuulutus vireilletulosta Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat 9.3.2021 (pdf)
Yleisötilaisuuden 23.3.2021 asialista (pdf)
Tuulikaarron Tuulivoimapuisto OAS (pdf)
Puhuri_Tuulikaarto_YVAohjelma (pdf)
ELY- keskuksen lausunto Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva, Kärsämäki) YVA-ohjelmasta (pdf)

Kuulutus, Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavojen valmisteluaineistot (kaavaluonnokset) nähtäville (pdf)

Kuulutus, Piipsan Tuulivoima Oy:n (Puhuri Oy:n) Tuulikaarron tuulivoimapuiston ja 400 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (pdf)

Kaavojen valmisteluvaiheissa on järjestetty hankkeen YVA-menettelyn kanssa yhteiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet  Kärsämäellä 14.9.2023 klo 17–19

Kuulutus, Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi, yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (pdf)

Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke

Kärsämäen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 tehdä Riitamaan alueella sijaitsevan kunnan omistaman Pyöreinen-tilan osalta tuulivoima-alueen maanvuokra – ja käyttöoikeussopimuksen Myrsky Energia Oy:n kanssa. Samassa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi Myrsky Energia Oy:n aloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta Riitamaan alueelle ja päätti käynnistää kaavan laadinnan
Ymparisto > Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke, Kärsämäki, Pyhäjärvi

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 10.11.2022 klo 17.00-19.00 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä

Hankilan laajennuksen tuulivoimapuisto

Puhuri Oy suunnittelee Kärsämäen kunnan alueelle Hankilan laajennuksen tuulivoimapuistoa. Hankilan laajennus -osayleiskaava-alue sijoittuu Kärsämäen kunnan länsiosaan Haapajärven kaupungin rajalle. Alue sijaitsee 8,6 kilometrin etäisyydellä Kärsämäen keskustasta, 22,1 kilometrin etäisyydellä Haapajärven
keskustasta ja 25 kilometrin etäisyydellä Haapaveden keskustasta.

Kuulutus – Hankilan laajennuksen tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville

OAS_Hankilan_laajennus_tuulivoimapuisto_Kärsämäki

Kuulutus YVA-ohjelma Kärsämäki Haapavesi Hankilan ja Keson tv laajennus

Yhteysviranomaisen lausunto Hankilan ja Keson YVA-ohjelmasta saavutettava