Tuulivoimahankkeet

Kärsämäen kunnan alueella on kolme tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta, Rimpikankaan-Hämeenkankaan alue kunnan pohjoisosassa, Halmemäen alue kunnan eteläreunassa ja Riitamaan alueen kunnan lounaiskulmalla.

 

Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke

Kärsämäen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 tehdä Riitamaan alueella sijaitsevan kunnan omistaman Pyöreinen-tilan osalta tuulivoima-alueen maanvuokra – ja käyttöoikeussopimuksen Myrsky Energia Oy:n kanssa. Samassa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi Myrsky Energia Oy:n aloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta Riitamaan alueelle ja päätti käynnistää kaavan laadinnan
Ymparisto > Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke, Kärsämäki, Pyhäjärvi

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 10.11.2022 klo 17.00-19.00 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä

Asukaskysely

Hankkeessa toteutetaan asukaskysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuisto

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille. Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kuntaraja ja valtatie 4 ovat jakavat hankealueen neljään kaava-alueeseen. Yleiskaavat laaditaan oikeus-vaikutteisina, Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kuulutus vireilletulosta Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat 9.3.2021
Yleisötilaisuuden 23.3.2021 asialista
Tuulikaarron Tuulivoimapuisto OAS
Puhuri_Tuulikaarto_YVAohjelma
ELY- keskuksen lausunto Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva, Kärsämäki) YVA-ohjelmasta