Tuulivoimahankkeet

Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuisto

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee Tuulikaarron tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin, kuntarajan ja valtatien 4 molemmille puolille. Tuulikaarron tuulivoimapuiston hankealue muodostuu yhteensä neljästä eri osayleiskaava-alueesta, joista kaksi on Siikalatvan ja kaksi Kärsämäen kunnan puolella. Kuntaraja ja valtatie 4 ovat jakavat hankealueen neljään kaava-alueeseen. Yleiskaavat laaditaan oikeus-vaikutteisina, Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kuulutus vireilletulosta Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavat 9.3.2021
Yleisötilaisuuden 23.3.2021 asialista
Tuulikaarron Tuulivoimapuisto OAS
Puhuri_Tuulikaarto_YVAohjelma
ELY- keskuksen lausunto Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva, Kärsämäki) YVA-ohjelmasta

Riitamaan tuulivoimahanke

Kärsämäen kunnan alueella on kolme tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta, Rimpikankaan-Hämeenkankaan alue kunnan pohjoisosassa, Halmemäen alue kunnan eteläreunassa ja Riitamaan alueen kunnan lounaiskulmalla.